Toàn Tấn tuyển dụng nhân viên

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Sales Project)

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Sales Project)

Gặp gỡ các Công ty, công ty tư vấn, nhà thầu, chủ đầu tư…cung cấp các sản phẩm chiếu sáng. Am hiểu về điện công nghiệp, điện dân dụng

Chi tiết →

x