Philips - Bóng đèn huỳnh quang T8

Bóng đèn huỳnh quang Super 80 được nạp khí thủy ngân áp suất thấp và có đường kính 26mm. Bên trong thành ống được bao phủ lớp bột huỳnh quang 3 dải sóng cho ánh sáng trung thực.

Bóng đèn huỳnh quang Super 80 có chỉ số màu cao (CRI 82).

Download tại đây

x