Philips - Ballast điện tử bóng huỳnh quang EB-C TL5

EB-C là dòng ballast điện tử có giá cả hợp lý dùng cho bóng huỳnh quang TL5.

Là giải pháp thay thế lý tưởng cho các loại ballast điện tử giúp tiết kiệm điện năng.

Download tại đây

x