Nhà máy Pepsico Cần Thơ

Địa Chỉ Thi Công: KCN Trà Nóc, Cần Thơ

x