Nhà Máy Pepsico Cần Thơ

Công trình Nhà Máy Pepsico Cần Thơ, KCN Trà Nóc 2, Cần Thơ.

Tổng giá trị gói chiếu sáng: 27,000 USD

x