Nhà Máy Lixil Đồng Nai

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng giá trị gói thiết bị chiếu sáng: 82,000 USD

download

x