Nhà Máy Tôn Phương Nam - Đồng Nai

Địa chỉ: Đường số 3 – KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú – Đồng Nai.

Tổng giá trị gói chiếu sáng: 56,000 USD

11

x