Nhà Máy First Solar

           Nhà Máy First Solar

     Địa Chỉ Thi Công: Khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, TPHCM

x