Nhà Máy Amway

Địa chỉ: Số 1 đường số 18, No. VSIP 2-A Tân Uyên, Bình Dương.

Tổng giá trị gói chiếu sáng cung cấp: 235,000 USD

DSC02148

x