Nhà Hàng Nổi Sông Hương Huế

Nhà Hàng Nổi Sông Hương Huê

Địa chỉ: Công viên 3/2 đường Lê Lợi, TP Huế

Cung cấp gói thiết bị chiếu sáng với sản phẩm đèn Led và thi công.

Tổng giá trị: 65,000 USD

9

x