Linh kiện điện

Chúng tôi đã bắt đầu cung cấp các linh kiện từ hang LAYRTON (Tây Ban Nha) và quản lý bao gồm các thương hiệu khác như Philips và Sylvania cho chi phí lợi thế tốt hơn. Hôm nay, chúng tôi cung cấp trình điều khiển Meanwell LED, bên cạnh các linh kiện chiếu sáng tiêu chuẩn để hỗ trợ một số khách hàng ở đây cho thương hiệu địa phương của họ về ánh sáng, đặc biệt là đèn đường.

Nhãn hiệu:

  • Philips Lighting
  • Sylvania Lighting
  • LAYRTON (Tây Ban Nha)
  • Meanwell

Thương hiệu

x